พิธีประสาทปริญญาบัตร

 

 

พิธีประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556

วันที่ 24 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมเจริญ โฮเต็ล จ.อุดรธานี

pl4

 

ดูภาพทั้งหมด คลิก