โครงการศึกษาดูงานเรือนจำกลางจังหวัดอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2559

dsc_0244 dsc_0245 dsc_0248 dsc_0249 dsc_0256 dsc_0258 dsc_0259