News & Event

ข่าวประชาสัมพันธ์

คณะรัฐศาสตร์   สาขาวิชา   รัฐประศาสนศาสตร์   รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

สมัครได้แล้ววันนี้ โทรศัพท์ :  042-342979,  042-360994  หรือโทรศัพท์มือถือ 091-8623897  (อ.ดนัย   ลามคำ)

นักศึกษาที่สนใจสมัครเรียน  >>> คลิ๊ก  Download ใบสมัคร

……………………………………………………………………………………………………..

รับสมัครนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา  2559  ตั้งแต่วันนี้เป็นตันไป